Матеріали по впровадженню реформи системи охорони здоров’я

moz

Зважаючи на важливість реформи системи охорони здоров’я, просимо місцеві державні адміністрації посприяти у проведенні комунікаційної кампанії та запланувати в бюджетах кошти на інформаційну кампанію з впровадження реформи системи охорони здоров’я.

Комунікаційну кампанію просимо провести за основними напрямками,

вказаними у плані, який додається.

Більш детальна інформація