Паспорти бюджетної програми Департаменту охорони здоров'я Запорізької обласної державної адміністрації на 2018 рік

 

КПКВКМБ

Назва

0711120

Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації

0711140

Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти ІІІ і ІV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)

0712010

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

0712020

Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню

0712030

Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим

0712040

Санаторно-курортна допомога населенню

0712050

Медико-соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

0712060

Створення банків крові та її компонентів

0712070

Екстрена та швидка медична допомога населенню

0712120

Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров’я

0712130

Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК)

0712144

Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

0712150

Інші програми, заклади та заходи в галузі охорони здоров’я

0712151

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я

0714030

Забезпечення діяльності бібліотек

0712010

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

0712020

Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню 

0712030

Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим 

0717361

Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку 

0711120

Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації

0711140

Підвищення освіти, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти 

0712010

Багатопрофільна стаціонарна медична  допомога населенню  

0712020

Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню
 0712030

Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим 

 0712040

Санаторно-курортна допомога населенню 

 0712050 

Медико-соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 

 0712060

Створення банків крові та її компонентів 

 0712130

Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК) 

 0712120

Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я 

 0712151

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я 

 0714030

Забезпечення діяльності бібліотек 

 0712144

Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 

0712152

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я