Паспорти бюджетної програми Департаменту охорони здоров'я Запорізької обласної державної адміністрації на 2017 рік

 

КПКВКМБ

Назва

1411120

Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації

1411140

Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти ІІІ і ІV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)

1412010

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

1412020

Багатопрофільна медична допомога населенню, що надається територіальними медичними об’єднаннями

1412030

Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню

1412050

Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим

1412080

Санаторно-реабілітаційна допомога населенню

1412090

Медико-соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

1412170

Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров’я

1412190

Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК)

1412214

Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

1412220

Інші заходи в галузі охорони здоров’я

1414060

Бібліотеки